We wtorek, 12 października 2021 r. w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyło się uroczyste podsumowanie XXV edycji konkursu wojewódzkiego „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2021”. W konkursie wzięło udział 40 sołectw z całego województwa. Do tej edycji konkursu zostało zgłoszone sołectwo Wilamowo.

Była to już XXV edycja konkursu, którego głównym celem jest poprawa stanu ekologicznego i estetycznego wsi zrzeszonych w Zawiązku Gmin Warmińsko-Mazurskich. W konkursie oprócz samego piękna zgłoszonej wsi oceniana była również wielkość wkładu pracy i zaangażowania mieszkańców w ich upiększenie.

Praca na rzecz miejscowości została wysoko oceniona i sołectwo Wilamowo otrzymało wyróżnienie oraz nagrodę finansową w wysokości 1500 zł. Komisja doceniła pracę i zaangażowanie na rzecz sołectwa, którego sołtys i rada sołecka wraz z mieszkańcami stara się o poprawę estetyki z jednoczesnym zachowaniem charakteru wiejskiego miejscowości.

`

Dyplom Wyróżnienie w XXV edycji konkursu wojewódzkiego

Na plakacie znajduje się logo Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dyplom Wyróżnienie w XXV edycji konkursu wojewódzkiego „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2021”. Wilamowo gm. Rozogi, podpisany przez Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich - Wojciech Giecko. Patronat Honorowy objął Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Patronat Medialny: Gazeta Olsztyńska i Polskie Radio Olsztyn. Współorganizatorzy: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Województwo Warmińsko –Mazurskie.

 

 

wreczenie nagrody przez Przewodniczącego

Na zdjęciu znajdują się władze Gminy Rozogi wraz z sołtysem sołectwa Wilamowo i Przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich wręczającym nagrodę.

wladze gminy wraz z lauratami

Na zdjęciu władze Gminy Rozogi wraz z sołtysem sołectwa Wilamowo i mieszkańcami.