20 maja 2022 r. w Ostródzie odbyło się Samorządowe Forum Sołtysów 2022, którego organizatorem  jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, natomiast partnerami - Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Sołtysów. Blisko stu sołtysów z Warmii i Mazur zostało wyróżnionych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina za zaangażowanie oraz rozwój swojej społeczności. Wyróżnienie otrzymała również sołtys sołectwa Klon - Pani Danuta Ruszczyk. Zorganizowana uroczystość dała możliwość okazania wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na ich rolę na polskiej wsi.