Zaproszenie mieszkańców wsi Łuka na zebranie wiejskie!

Zawiadamia się, że w dniu 7 czerwca  2022 r. tj. /wtorek/ o godz. 19.00 w Świetlicy Wiejskiej w Łuce odbędzie się zebranie wiejskie w celu omówienia bieżących spraw gospodarczych gminy. Zapraszam do udziału w zebraniu.

Wójt Gminy
/-/Zbigniew Kudrzycki