Zaproszenie mieszkańców wsi Orzeszki, Nowy Suchoros na zebranie wiejskie!

Zawiadamia się, że w dniu 8 czerwca  2022 r. tj. /środa/ o godz. 19.00 w Świetlicy Wiejskiej w Orzeszkach, odbędzie się zebranie wiejskie w celu omówienia bieżących spraw gospodarczych gminy. Zapraszam do udziału w zebraniu.

Wójt Gminy
/-/Zbigniew Kudrzycki