OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Rozogi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. obejmujący usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z tytułu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Rozogi, w miejscu ich zamieszkania.

 

Pełna treść Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert wraz z Zał. nr 1 na stronie BIP Gminy Rozogi