Informacja o sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy Rozogi.

 • Uprawnionymi do zakupu są osoby, które otrzymały dodatek węglowy oraz złożyły wniosek do Urzędu Gminy Rozogi.
 • Cena zakupu węgla: 1 770,60 zł/tona brutto.
 • Minimalny zakup to 0,5 tony.
 • Aby kupić węgiel po preferencyjnej cenie należy:
  1. Osoba uprawniona, po telefonicznym powiadomieniu, zgłasza się do Urzędu Gminy Rozogi, pok. nr 5 z dowodem tożsamości w celu odebrania druku przelewu. Po dokonaniu zapłaty zgłasza się do pok. nr 4 z potwierdzeniem wpłaty po odbiór faktury i dokumentu (asygnaty) do przedłożenia dla składu węglowego.
  2. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy numer 90 8920 0001 0010 1765 2000 0080.
  3. Po dokonaniu wpłaty skład węglowy niezwłocznie skontaktuje się z nabywcą w celu ustalenia terminu odbioru węgla. Dostawa nastąpi w terminie około 5 dni roboczych.
  4. Skład węglowy: PPHU „Oskar” Grzegorz Kuś, ul. Krzywa 1, 12-100 Szczytno.
  5. Koszt transportu ponosi nabywca węgla.
 • Węgiel dystrybuowany przez gminę posiada niezbędne certyfikaty jakości.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rozogi, pok. nr 5 oraz telefonicznie: 89 7226 002 wew. 42.