pracownia klimatyczna

 

Z przyjemnością informujemy, że nasza placówka została laureatem konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – Ekopracownia zielone serce szkoły.

Przedmiotem konkursu było stworzenie krótkiego filmu przedstawiającego w sposób kreatywny działania realizowane przez szkołę na rzecz ochrony środowiska, przedstawienie wizualizacji i opisu planowanej EkoPracowni, opracowanie wstępnego kosztorysu i harmonogramu zajęć.

Film konkursowy przedstawiający działania realizowane przez szkołę na rzecz ochrony środowiska (link do filmu)

Cel główny konkursu, to stworzenie zaplecza technicznego w szkołach dla rozwoju edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez utworzenie 42 EkoPracowni przyrodniczych i klimatycznych (po 1 pracowni przyrodniczej i 1 pracowni klimatycznej w każdym powiecie województwa warmińsko-mazurskiego).

Ponadto projekt zakłada :
– kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży szkolnej,
– promowanie innowacyjnych metod kształtowania świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży,
– promowanie idei zrównoważonego rozwoju,
– promowanie aktywnych metod edukacji w zakresie ochrony środowiska

Szkoła otrzymała promesę finansowania dotacji do kwoty 75000 zł. Przyznane środki zostaną przeznaczone na utworzenie nowoczesnej EKOPRACOWNI KLIMATYCZNEJ.

flagaGodlo

RZĄDOWY FUNDUSZ
POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

GMINA ROZOGI
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi

 

DOFINANSOWANIE: 668.382,00 zł Polski Ład

 

 

flagaGodlo

RZĄDOWY FUNDUSZ
POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

GMINA ROZOGI
Przebudowa dachu z wymianą pokrycia
w Szkole Podstawowej w Rozogach

 

DOFINANSOWANIE: 974.341,36 zł Polski Ład

 

Flaga i Godło RP

 

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO
FUNDUSZU CELOWEGO

NAZWA PROGRAMU
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022
ze środków Funduszu Pracy

GMINA ROZOGI OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE W KWOCIE
76 437,00 zł

Flaga i Godło RP

 

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO
FUNDUSZU CELOWEGO

NAZWA PROGRAMU
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2021
ze środków Funduszu Pracy

GMINA ROZOGI OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE W KWOCIE
33 940 00 zł

herb03mlogo warmiamazury

 

 

 

 

W grudniu 2020 r. Gmina Rozogi zakończyła realizację zadania, którego przedmiotem była modernizacja boisk sportowych w Rozogach.

Zakres inwestycji obejmował:

  • konserwację kortu tenisowego w tym wymianę słupków i siatki,
  • odnowienie powierzchni boiska do siatkówki plażowej, w tym uzupełnienie piasku oraz wymianę słupków i siatki,
  • demontaż zniszczonych ławek,
  • montaż nowych ławek,
  • odnowienie opaski żwirowej wokół boisk,
  • utworzenie boiska treningowego do gry zespołowej Indiaca.

Wartość inwestycji: 62000,00 zł.

Inwestycja została zrealizowana w ramach przyznanej pomocy finansowej
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie „Małe Granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko – Mazurskim. Kwota przyznaj dotacji: 28000,00 zł.