logo UE PROW i inne

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Typ operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

PRZEBUDOWA AMFITEATRU W ROZOGACH

Gmina Rozogi w kwietniu 2019 r. przystąpiła do rzeczowej realizacji inwestycji pn. „Przebudowa amfiteatru w Rozogach”, w ramach projektu, na który pozyskała środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie zadaszenia nad istniejącą sceną amfiteatru oraz wykonanie instalacji elektrycznych w amfiteatrze.

Koszt inwestycji: 459.077,07 zł., z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 134.150,00 zł.