Urząd Gminy W Rozogach eUsługi

Informujemy, że w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w gminie Rozogi”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na stronie internetowej Gminy Rozogi, został uruchomiony portal mieszkańca eUsługi, poprzez który można załatwić wiele spraw nie wychodząc z domu, w tym dokonać bezpośredniej płatności za zobowiązania wobec Gminy, tj. podatki (podatek rolny, od nieruchomości, leśny) i opłaty, np. za odpady komunalne. Wszystkie dane do przelewu wypełniane są automatycznie. Ponadto, dzięki platformie eUsługi mieszkańcy mogą w każdej chwili sprawdzić historię oraz stan swoich zobowiązań, składać deklaracje i dokonywać innych płatności za czynności administracyjne. Więcej informacji na temat Portalu eUsługi można znaleźć na stronie: www.rozogi.pl zakładka: eUsługi, gdzie należy zarejestrować się i utworzyć konto użytkownika. Aby uwierzytelnić konto użytkownika, wymagane jest potwierdzenie tożsamości w sekretariacie Urzędu Gminy Rozogi. Należy pamiętać, że do złożenia deklaracji podatkowych lub innych formularzy, wymagane jest każdorazowo w pierwszej kolejności, zalogowanie się na platformie ePuap, co wiąże się z koniecznością posiadania profilu zaufanego, a następnie zalogowanie się na portalu eUsługi.

Informujemy ponadto, że od 2020 roku Urząd Gminy Rozogi wchodzi w system płatności masowych. Oznacza to, że każdy mieszkaniec/podatnik na swojej decyzji podany ma indywidualny numer konta bankowego, na który należy wpłacać podatki.

Uwaga! Jeśli podatnik ma dwie lub więcej nieruchomości i otrzymuje z Urzędu Gminy dwie lub więcej decyzji, to oznacza, że na każdej z decyzji będzie inny numer rachunku, tzn. podatek za każdą nieruchomość będzie płacony na inne konto. Prosimy o zwrócenie uwagi na numery rachunków podawanych w decyzjach wymiarowych.