Szczegółowe informacje na stronie BIP Gminy Rozogi pod adresem:

https://bip.rozogi.pl/wiadomosci/11631/wiadomosc/667661/konkurs_dla_organizacji_pozarzadowych_2023_r