Szczegółowe informacje na stronie BIP Gminy Rozogi pod adresem:

https://bip.rozogi.pl/wiadomosci/11631/wiadomosc/667663/konkurs_wnioskow__wspieranie_sportu_2023_r