pracownia klimatyczna

 

Z przyjemnością informujemy, że nasza placówka została laureatem konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – Ekopracownia zielone serce szkoły.

Przedmiotem konkursu było stworzenie krótkiego filmu przedstawiającego w sposób kreatywny działania realizowane przez szkołę na rzecz ochrony środowiska, przedstawienie wizualizacji i opisu planowanej EkoPracowni, opracowanie wstępnego kosztorysu i harmonogramu zajęć.

Film konkursowy przedstawiający działania realizowane przez szkołę na rzecz ochrony środowiska (link do filmu)

Cel główny konkursu, to stworzenie zaplecza technicznego w szkołach dla rozwoju edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez utworzenie 42 EkoPracowni przyrodniczych i klimatycznych (po 1 pracowni przyrodniczej i 1 pracowni klimatycznej w każdym powiecie województwa warmińsko-mazurskiego).

Ponadto projekt zakłada :
– kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży szkolnej,
– promowanie innowacyjnych metod kształtowania świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży,
– promowanie idei zrównoważonego rozwoju,
– promowanie aktywnych metod edukacji w zakresie ochrony środowiska

Szkoła otrzymała promesę finansowania dotacji do kwoty 75000 zł. Przyznane środki zostaną przeznaczone na utworzenie nowoczesnej EKOPRACOWNI KLIMATYCZNEJ.