flagaGodlo

RZĄDOWY FUNDUSZ
POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

GMINA ROZOGI
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi

 

DOFINANSOWANIE: 668.382,00 zł Polski Ład