flagaGodlo

RZĄDOWY FUNDUSZ
POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

GMINA ROZOGI
Przebudowa dachu z wymianą pokrycia
w Szkole Podstawowej w Rozogach

 

DOFINANSOWANIE: 974.341,36 zł Polski Ład