PROW na lata 2014-2020, Flaga UE

PROJEKTY ZREALIZOWANE ZE SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH PROGRAMU ROZOWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Typ operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa”

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi
- osiedle w kierunku Spalin (Etap I)

W marcu 2022 r. Gmina Rozogi zakończyła realizację inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi - osiedle w kierunku Spalin (Etap I)”, w ramach projektu na który pozyskała środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres inwestycji obejmował: budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV min. Ø200 o długości 1,667 km oraz budowę sieci wodociągowej w rur polietylenowych (PE, PEHD) Ø110 o długości 1,123 km.

Koszt inwestycji to: 838 262,97 zł, z czego dofinansowanie unijne z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła: 533 386,00 zł.

Wykonawca inwestycji:
SANPROD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce.