loga FE RP WM UE

Gmina Rozogi w listopadzie 2020 r. zakończyła realizację projektu, którego przedmiotem była budowa pięciu instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy, w następujących lokalizacjach:

  1. Szkoła Podstawowa w Rozogach i Zespól Szkół w Rozogach – wybudowano 3 gruntowe mikroinstalcje, każda o mocy 31,02 kW, zasilające w energię elektryczną budynki szkolne.
  2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Klonie – wybudowano jedną mikroinstalację o mocy 19,80 kW na dachu budynku szkolnego.
  3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrowach – wybudowano jedną mikroinstalację o mocy 19,80 kW na dachu budynku szkolnego.

Celem realizacji inwestycji było:

  • obniżenie kosztów energii elektrycznej gminy Rozogi
  • ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska,
  • wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w gminie Rozogi

Wartość projektu wyniosła: 715 415,99 zł.

Gmina na realizację projektu pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, w wysokości 481 643,17 zł., co stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych.